Kategoria: Kredyty

Zdolność kredytowa – najważniejsze kryteria

Jeśli udajemy się do jakiekolwiek banku w celu skorzystania z produktu kredytowego, na pewno jedna z początkowych czynności, jakie podejmie pracownik banku, będzie zbadanie naszej zdolności kredytowej, a więc sprawdzenie, czy nasza sytuacja materialna pozwoli na udzielenie przez bank kredytu bez zbytniego ryzyka, że nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania kredytowego. Generalnie banki stosują taką zasadę, że sprawdzenie sytuacji materialnej kredytobiorcy jest tym dokładniejsze, im wyższa jest kwota udzielonego kredytu – automatycznie więc w sytuacji skorzystania z kredytu hipotecznego kredytobiorca jest sprawdzany w najszerszym zakresie. W sytuacji, kiedy kwota kredytu nie jest zbyt wysoka, kiedy chodzi o kilka tysięcy, bank niekoniecznie żąda nawet zaświadczenia o wysokości zarobków kredytobiorcy, często wystarcza tylko jego wiarygodność potwierdzona dobrą historia kredytowa, która jest zamieszczona w Biurze Informacji Kredytowej. Ważnym kryterium określającym zdolność kredytową, poza oczywiście osiąganymi dochodami danej rodziny, są zobowiązania finansowe, jakie na niej ciążą – chodzi w tym momencie nie tylko o kredyty, które są jeszcze do spłacenia, ale też o wszelkie zobowiązania finansowe typu opłata czynszu, opłata za telefon czy inne podobne kwestie. Istotna jest też ilość osób w danej rodzinie na utrzymaniu kredytobiorcy lub jego małżonki, dopiero to wszystko kształtuje faktyczny obraz możliwości finansowych rodziny.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.

Koszt kredytu – nie tylko oprocentowanie

Jeśli zamierzamy skorzystać z takiego produktu bankowego jak kredyt, warto jest zrobić rozpoznanie, przynajmniej w kilku bankach, na jakich warunkach oferowane są tam kredyty, które nas interesują. Ważnym aspektem każdego kredytu jest koszt, jaki on generuje dla klienta, a więc różnica pomiędzy tym, ile musimy spłacić bankowi oraz ilością gotówki, realnie uzyskanej do ręki. Czasami banki stosują taką politykę, że występujemy na przykład o kredyt w wysokości 10 tysięcy złotych, a otrzymujemy na przykład tylko 9,5 tysiąca złotych, bowiem reszta jest potracona od razu z kredytu jako koszt prowizji lub tez opłaty wstępnej za udzielenie kredytu. Jeśli chcemy podliczyć cały koszt uzyskanego kredytu, warto jest podsumować poza nominalnym oprocentowaniem wysokość prowizji za udzielenie kredytu, jak też koszt właśnie wszystkich wstępnych opłat, jak przykładowo opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Kolejny koszt kredytu to jego ubezpieczenie – jest to szczególnie istotne, jeśli takie ubezpieczenie jest obowiązkowe w danej sytuacji, czy to ze względu na założenie z góry przyjęte przez dany bank, czy to z uwagi na słabą zdolność kredytową danej osoby. W każdym przypadku warto dopytać pracownika banku, czy ubezpieczenie danego kredytu jest obowiązkowe, bowiem pracownicy banku sami z siebie często nie informują, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Każdy bank, na prośbę potencjalnego kredytobiorcy, musi u udzielić symulacji kosztów danego kredytu.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.

Ubezpieczenie kredytu – czy obowiązkowe

Korzystając z kredytów czy pożyczek bankowych jeszcze dwadzieścia kilka lat temu jako zabezpieczenie traktowane było tak zwane poręczenie osób trzecich, a więc podpisy złożone na umowie kredytowej osób, które niejako poręczały za to, że kredytobiorca spłaci wzięte na siebie zobowiązanie finansowe, jeśli zaś nie, to dane osoby zobowiązywały się do solidarnej spłaty rat kredytu czy pożyczki. Jednak z czasem instytucja takiego właśnie poręczenia była zastępowana przez ubezpieczenie spłaty kredytu – banki wprowadziły taką formę głównie dlatego, że kredytobiorcy mieli coraz większe problemy ze znalezieniem osób, które poręczą im kredyt czy pożyczkę. Ubezpieczenie kredytu jest czasami obligatoryjne, jak to ma miejsce najczęściej przy kredytach hipotecznych, czasami jednak jest to opcja do fakultatywnego zastosowania, na przykład przy zwykłych kredytach gotówkowych. Generalnie można stwierdzić, że ubezpieczenie kredytu to dodatkowy koszt jego uzyskania – w ten sposób banki starają się zminimalizować ryzyko, że dany kredytobiorca nie spłaci zaciągniętego kredytu, czy to przez pogorszenie się jego sytuacji finansowej, na przykład przez utratę zatrudnienia, czy to w wyniku jego śmierci. Czasami klienci sami proszą o opcje ubezpieczenia kredytu, nie chcąc obciążać tym zobowiązaniem swojej rodziny w przypadku powstania jakiegoś nieszczęścia i niemożności spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

Większość osób, które zamierzają kupić mieszkanie lub dom jednorodzinny, korzysta z opcji wzięcia kredytu hipotecznego, którego zabezpieczeniem jest właśnie zakupiona nieruchomość. Kredyt hipoteczny ma relatywnie niewysokie oprocentowanie w skali roku, a dzięki temu, że jego spłata jest bardzo rozłożona w czasie, mogą nasze budżety domowe udźwignąć ciężar spłacania tak znacznego zobowiązania kredytowego. Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest to, że kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy na rękę, lecz są dane środki finansowe przelewane od razu czy to na konto dewelopera, od którego kupowane jest dane mieszkanie, czy to konto właściciela nieruchomości podlegającej sprzedaży, jeżeli kupujemy na rynku wtórnym. Nieco innym produktem jest pożyczka hipoteczna, choć nazwa jest bardzo bliska do kredytu hipotecznego – tu również zabezpieczeniem jest nieruchomość kredytobiorcy, jednak pożyczka hipoteczna nie służy zakupieniu danej nieruchomości, lecz innym celom – jej zabezpieczeniem jest nieruchomość już posiadana przez kredytobiorcę. Dzięki takiemu rozwiązaniu pożyczki hipoteczne posiadają korzystne oprocentowanie, bowiem bank jest spokojny, jeśli nieruchomości jest pewnego rodzaju poręczeniem, a jej wartość o wiele przewyższa kwotę udzielonej pożyczki. Warunkiem uzyskania pożyczki hipotecznej, poza posiadaniem odpowiedniej nieruchomości, jest kwota, o jaka występujemy – banki nie udzielają pożyczek hipotecznych w niewielkich wysokościach, jest to, bowiem dla nich nieopłacalne.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!