Badanie zdolności kredytowej

Niezbędnym warunkiem do podjęcia ostatecznej pozytywnej decyzji kredytowej jest fakt posiadania przez wnioskodawcę zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa oznacza, że dana osoba fizyczna, czy podmiot gospodarczy posiada finansową możliwość spłaty rat kredytowych wraz z odsetkami w umówionym terminie. Do uzyskania zdolności kredytowej nie wystarczą odpowiednie zarobki, ważne byśmy te zarobki otrzymywali na zasadzie posiadanego stałego zatrudnienia. Bank musi mieć, jak największą pewność, że kredytobiorca będzie zdolny spłaty kredytu nie tylko w aktualnym momencie, lecz również w trakcie trwania okresu kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym większe ryzyko ponosi strona bankowa. Banki jednak starają się ograniczyć to ryzyko między innymi poprzez konieczność wykupienia przez kredytobiorcę określonych ubezpieczeń, na przykład na wypadek utraty pracy. Instytucja bankowa w trakcie trwania okresu kredytowego monitoruje sytuację swoich klientów, jeżeli zachodzi podejrzenie, że zdolność kredytową dany podmiot w najbliższym czasie utraci dochodzi, albo do renegocjowania warunków umowy kredytowej, lub też do jej całkowitego wypowiedzenia i bank rozpoczyna kroki mające na celu, jak najszybsze dochodzenie swoich roszczeń. Badanie zdolności kredytowej obejmuje nie tylko osiągane przez kredytobiorcę zarobki, lecz również uwzględnia jego sytuację rodzinną i posiadane dodatkowe zobowiązania.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!