Biuro informacji kredytowej

Od dwa tysiące drugiego roku działa w naszym kraju biuro informacji kredytowej, instytucja, która ma na celu gromadzenie, analizowanie, i dystrybucję wiadomości i danych dotyczących zobowiązań kredytowych klientów banków i instytucji poza bankowych i rezultatów wywiązywania się z tych zobowiązań. Taka instytucja zbiera zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje z tego zakresu. Jeżeli dany kredytobiorca regularnie i terminowo spłacał swoje dotychczasowe zobowiązania, to z pewnością jego kolejne wnioski kredytowe będą nosiły znamię większej wiarygodności z perspektywy strony bankowej. Jednak ten mechanizm działa też w drugą stronę, osoby, które nie spłacały terminowo swoich zobowiązań i mają poważne długi, wówczas ich szans na otrzymanie kolejnego kredytu są minimalne. Wszystkie instytucje bankowe i podmioty udzielające pożyczek mają wgląd do tych akt i danych zgromadzonych przez biuro informacji kredytowej. Z biurem informacji kredytowej powiązane są także inne instytucje finansowe. Ocena kondycji finansowej klientów jest bardzo ważna dla wielu sektorów gospodarki prowadzących interesy biznesowe z takimi podmiotami. Biuro informacji kredytowej zbiera dane zarówno o osobach fizycznych, jak i podmiotach gospodarczych. W roku dwa tysiące dziewiątym liczba udostępnionych raportów kredytowych sięgnęła ponad dwudziestu ośmiu milionów. Nie przy wszystkich kredytach korzysta się z tych danych.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!