Dopłaty do kredytów komercyjnych

Jak się okazuje w kilku przypadkach możemy mieć do czynienia ze wsparciem państwa w pozyskaniu lub spłacie kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Sztandarowym przykładem może tu być program pod nazwą rodzina na swoim. Miał on za zadanie wspierać obywateli w dochodzeniu do własności nieruchomości mieszkalnych. Banki, które nawiązały współpracę z instytucjami państwowymi udzielały kredytów na nieco łagodniejszych warunkach. W zamian skarb państwa dopłacał przez osiem lat połowę do comiesięcznych odsetek kredytu mieszkaniowego. Jednak takowy program przestał już aktywnie działać. Oznacza to, iż nie są już przyjmowane nowe wnioski kredytowe o kredyty na tego rodzaju zasadach. Obecnie planuje się wprowadzenie nowego programu. Miałby on w przyszłości niejako zastąpić program rodzina na swoim. Ma się on nazywać mieszkanie dla młodych. W takim wypadku państwo również będzie dopłacać do kredytu mieszkaniowego, lecz na innych zasadach. Miałaby to być jednorazowa dopłata do wkładu własnego oraz ewentualne dalsze dopłaty w uzależnieniu od tego czy w danym okresie rodzina powiększy się o dzieci. Mogą to być dzieci biologiczne jak i adoptowane. Tak czy inaczej osoby zainteresowane będą mogły liczyć maksymalnie na dopłatę w wysokości dwudziestu procent wartości danej nieruchomości mieszkalnej. Oczywiście to nie wszystkie rodzaje kredytów, w których pozyskaniu lub spłacie pomaga państwo. To tylko przykład.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!