Kredyty obrotowe dla firm

Instytucje bankowe obsługują trzy podstawowe grupy klientów. Jedna to instytucje i urzędy państwowe. Drugie to osoby fizyczne, a trzecia to firmy i przedsiębiorstwa. Każda z tych grup jest ważna i na swój sposób bardzo istotna. To, która grupa dla danego banku jest najważniejsza, zależy w głównej mierze od jego strategii działania i od skupienia się na danej grupie docelowej. Bo do każdej z tych grup trzeba skierować inną ofertę i prowadzić inną akcję informacyjną. Ze względu na generowane obroty jednostkowe łakomymi kąskami są zawsze przedsiębiorstwa. Salda ich rachunków zawsze są wysokie, obroty na koncie też. Do tego, nierzadko taki klient, potrzebuje nader często wsparcia kredytem, aby móc rozwinąć swoją działalność, albo lepiej radzić sobie z istniejącą. Często firmy ubiegają się na przykład o tak zwane kredyty obrotowe. Są to krótkoterminowe zobowiązania, z których przedsiębiorstwa korzystają, w celu pokrywania obecnych, pojawiających się na bieżąco, zobowiązań. Finansuje się w ten sposób zakupy, wypłaty wynagrodzeń i inne niezbędne płatności, aż do czasu, gdy do firmy spłyną pieniądze od kontrahentów i będzie można uregulować zaległości. To bardzo powszechnie stosowany kredyt. Jego odmianą jest limit w koniec, który oznacza po prostu, że firma może korzystać ze środków na rachunku bankowym nawet do pewnego poziomu poniżej zerowego salda.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!