Oferta kredytów inwestycyjnych

Podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zaciągać różnego rodzaju kredyty inwestycyjne. Szczególnie bogata jest oferta dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyty inwestycyjne należą do grupy kredytów długoterminowych, z okresem kredytowym sięgającym niekiedy nawet trzydziestu lat. Na rynku kredytowym ofert takich właśnie produktów wystosowały praktycznie wszystkie banki, co nie oznacza, że wszystkie ofert są takie same. By wybrać najkorzystniejszą z nich z naszego punktu widzenia powinniśmy uzyskać poradę od profesjonalnego i niezależnego doradcy finansowego. Przedsiębiorcy niekoniecznie przecież muszą znakomicie orientować się w panującej sytuacji w tym segmencie rynku kredytowego. Najniżej oprocentowane i posiadające najniższą prowizję są kredyty preferencyjne, które dofinansowane są z odpowiednich programów pomocowych, uruchomionych z inicjatywy państwa. Jednak minusem większości kredytów preferencyjnych jest krótki okres kredytowania, najczęściej sześć lat. W takim okresie nie wszystkie inwestycje się zwrócą, i zapewnią rentowność i płynność finansową naszej działalności gospodarczej. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego może być nieruchomość, lub inna część majątku stałego przedsiębiorstwa. Akceptowane są także przewłaszczenia, zastawy rejestrowe, poręczenia i tym podobne. Kredyty inwestycyjne nie są udzielane na start firmy.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!