Podpisywanie umowy kredytowej

Odpowiednie przepisy prawa bankowego zastrzegają dla umowy kredytowej formę umowy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść umowy kredytowej na mocy tego prawa musi składać się z pewnych stałych elementów, do których między innymi należą określenie stron umowy, kredytodawcy i kredytobiorcy. Kredytodawcą może być w myśl krajowego prawa bankowego tylko instytucja posiadająca status banku. Nie należy mylić kredytu z pożyczką, tę drugą udzielają pozabankowe podmioty gospodarcze. Z kolei kredytobiorcą może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostki organizacyjne, którym właściwe instytucje nie przyznały osobowości prawnej. W umowie kredytowej musi się znaleźć także waluta kredytu i jego konkretna suma. Wymienić także trzeba okres kredytowania, jaki ustaliły obie strony. Kwestią do interpretacji i swobodnego rozwiązania jest sprawa z wymienieniem celu zaciągnięcia zobowiązania kredytowego. Przed podpisaniem umowy kredytowej zaleca się każdemu kredytobiorcy skorzystanie z porady profesjonalnego i w pełni niezależnego doradcy kredytowego, który pomoże nam uzgodnić i poukładać wszystkie warunki umowy kredytowej. W szczególności z takiej porady należy skorzystać przy podpisywaniu umowy na kredyt długoterminowy, jak na przykład kredyt mieszkaniowy. Żadna umowa kredytowa nie może się obyć bez określenia zasad spłaty terminu, chodzi tu głównie o rodzaj rat, na jakie przystały obie strony.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!