Podpisywanie umowy kredytowej

Prawo bankowe wymusza na instytucjach bankowych sporządzenie umowy kredytowej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa kredytu bankowego niezależnie od jego rodzaju podpisywana jest między dwoma stronami, jedną z nich nazywa się kredytobiorcą, zaś drugą kredytodawcą. Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, podmiot gospodarczy i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Inne produkty bankowe odnoście kredytów dostępne są dla osób fizycznych, a inne dla osób prawnych. Oferta bankowa, jeśli chodzi o kredyty jest bardzo rozległa, do najpopularniejszych kredytów należą gotówkowe, na rachunku bieżącym, samochodowe, mieszkaniowe czy inwestycyjne. W treści umowy kredytowej niezależnie od rodzaju kredytu muszą się znaleźć pewne stałe elementy. Poza określeniem obu stron umowy, musi się jeszcze znaleźć data jego podpisania, podstawowe warunki umowy, czyli, na jaką sumę udzielono kredytu, jakie zostało przedstawione zabezpieczenie, rodzaj rat, opłat dodatkowych i tym podobne. Umowa kredytowa nie może się obyć również bez określenia okresu kredytowania. Zaleca się by bezpośrednio przed podpisaniem umowy kredytowej skorzystać z porady osoby wykonującej zawód doradcy kredytowego. Taka osoba rozwieje wszystkie nasze wątpliwości związane z tym zobowiązaniem, niekiedy pomoże nam uniknąć błędnych decyzji i znajdzie korzystniejszą ofertę na rynku kredytowym, na której lepiej wyjdziemy.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!