Rodzaje zabezpieczeń kredytowych

Metodą na zmniejszenie ryzyka kredytowego stosowaną przez wszystkie instytucje bankowe jest uzyskiwanie zabezpieczeń różnego rodzaju. Typ zabezpieczenia zależy od wielu czynników, między innymi od okresu kredytowania, wysokości kredytu, oprocentowania, rodzaju kredytu. Zabezpieczenie kredytu ma pozwolić bankom na odzyskanie pożyczonych pieniędzy nawet w sytuacji, gdy kredytobiorca zaprzestanie spłacania rat kredytowych. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytowym jest zazwyczaj konieczność wykupienia przez kredytobiorcę polis ubezpieczeniowych w razie wystąpienia zdarzeń losowych. Na wyższe zabezpieczenia od kredytobiorców, banki decydują się wówczas, gdy nie mogą odpowiednio ocenić ryzyka związanego z konkretną transakcją. Czasami bardzo ciężko jest precyzyjnie określić sytuację finansową podmiotu starającego się o kredyt. Jedną z najprostszych metod podziału zabezpieczeń kredytów jest ten na zabezpieczenia płynne i rzeczowe. Do zabezpieczeń płynnych zaliczają się na przykład poręczenia bankowe, gwarancje udzielone przez odpowiednie podmioty, czy awale. Do zabezpieczeń niepłynnych, czyli rzeczowych zwykło się zaliczać, takie formy, jak hipoteka, zastawy bankowe, rejestrowe. Przy zabezpieczeniach rzeczowych by zaspokoić roszczenia banku musi ono być najpierw sprzedane. Nie zawsze sprzedaż zabezpieczenia pozwala stronie bankowej na wyjście z całej transakcji kredytowej bez uszczerbku finansowego.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!