Treść umowy kredytowej

W prawie bankowej wyraźnie wskazane jest, że każdy kredytobiorca zaciągający kredyt jest zmuszony do zawiązania umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przy każdej umowie kredytowej występują pewne stałe elementy, bez których umowę można uważać za nieważną. W każdej umowie musi się obowiązkowo znaleźć określenie storn umowy kredytowej. W przypadku tego rodzaju aktu prawnego występują dwie strony, jedną z nich jest kredytobiorca, który może być zarówno osobą fizyczną, prawną, jak i jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Drugą stroną umowy kredytowej jest bank, któremu zostało przyznane prawo do działania na rynku w takiej właśnie roli. Do obligatoryjnych elementów umowy kredytowej należy również wskazanie daty, kiedy została ona podpisana, i na jaki okres. Dokładne zasady spłaty kredytu, rodzaj rat, wysokość kredytu i okres kredytowania to kolejne podstawowe elementy każdej umowy kredytowej, niezależnie od rodzaju kredytu. O ile nie jest ot kredyt gotówkowy, to w treści umowy kredytowej powinny się również znaleźć informacje dotyczące przeznaczenia pieniędzy z kredytu. Przy kredytach innych niż gotówkowe pieniądze trafiają od razu na konto podmiotu, od którego nabywamy dany przedmiot, czy nieruchomość. Przed ostatecznym podpisaniem umowy kredytowej powinniśmy odwiedzić niezależnego doradcę kredytowego, który wytłumaczy nam poszczególne niejasności formalne umowy.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!