Ubezpieczenie kredytu – czy obowiązkowe

Korzystając z kredytów czy pożyczek bankowych jeszcze dwadzieścia kilka lat temu jako zabezpieczenie traktowane było tak zwane poręczenie osób trzecich, a więc podpisy złożone na umowie kredytowej osób, które niejako poręczały za to, że kredytobiorca spłaci wzięte na siebie zobowiązanie finansowe, jeśli zaś nie, to dane osoby zobowiązywały się do solidarnej spłaty rat kredytu czy pożyczki. Jednak z czasem instytucja takiego właśnie poręczenia była zastępowana przez ubezpieczenie spłaty kredytu – banki wprowadziły taką formę głównie dlatego, że kredytobiorcy mieli coraz większe problemy ze znalezieniem osób, które poręczą im kredyt czy pożyczkę. Ubezpieczenie kredytu jest czasami obligatoryjne, jak to ma miejsce najczęściej przy kredytach hipotecznych, czasami jednak jest to opcja do fakultatywnego zastosowania, na przykład przy zwykłych kredytach gotówkowych. Generalnie można stwierdzić, że ubezpieczenie kredytu to dodatkowy koszt jego uzyskania – w ten sposób banki starają się zminimalizować ryzyko, że dany kredytobiorca nie spłaci zaciągniętego kredytu, czy to przez pogorszenie się jego sytuacji finansowej, na przykład przez utratę zatrudnienia, czy to w wyniku jego śmierci. Czasami klienci sami proszą o opcje ubezpieczenia kredytu, nie chcąc obciążać tym zobowiązaniem swojej rodziny w przypadku powstania jakiegoś nieszczęścia i niemożności spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!