Wydawanie decyzji kredytowej

Podczas procedury ubiegania się o kredyt niewątpliwie najważniejszym momentem z punktu widzenia kredytobiorcy jest wydanie decyzji kredytowej. Szybkość wydania takiej decyzji zależy w dużym stopniu od rodzaju kredytu, oraz od kompletności wniosku kredytowego. Wiadomo, że przy kredytach gotówkowych na kilkaset czy kilka tysięcy złotych, decyzja może być wydana szybciej, niż przy długoterminowych kredytach mieszkaniowych, czy inwestycyjnych, gdzie klient banku ubiega się o kilkaset tysięcy złotych. Nierozważne decyzje ze strony banku przy kredytach na duże sumy może spowodować duże straty, jakich starają się banki unikać na wszystkie możliwe sposoby. Wstępną decyzję kredytową, z którą mamy stosunkowo rzadko do czynienia jest promesa kredytowa. W promesie bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu wnioskodawcy, jeżeli ten spełni określone warunki, wskazane przez stronę bankową. Jeżeli pomimo spełnienia warunków bank nie udzieli takiej osobie kredytu, ta może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej i domagać się naprawienia szkód powstałych w ten sposób. Decyzja kredytowa jest dokumentem, w którym zostają wymienione wszystkie warunki, na jakich może zostać podpisana umowa kredytowa, wskazuje wysokość oprocentowania, wysokość opłat dodatkowych, okres kredytowania, sposób wypłaty i spłaty kredytu i tym podobne. Ważne, że raz wydana decyzja kredytowa nie podlega zmianie i dodatkowym negocjacjom.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!