Wypowiedzenie umowy kredytowej

W treści każdej umowy kredytowej zawarte są przepisy dotyczące warunków odstąpienia od umowy, czyli jej wypowiedzenia. Taki przywilej zazwyczaj przypada kredytodawcy, choć i kredytobiorca ma również swoje prawa w tej kwestii, lecz zazwyczaj z tego przepisu korzystają banki. To kredytobiorcy najczęściej nie realizują postanowień umowy, przez co przysługuje bankom możliwość wypowiedzenia umowy. Poza wypowiedzeniem umowy, kredytodawca może także renegocjować umowę, gdy na przykład kredytobiorca utracił pracę, lub w najbliższym czasie ją straci. Renegocjowanie umowy ma przynieść korzyści każdej ze stron, bank na wszelki wypadek chce się ubezpieczyć na każdą ewentualność. Dlatego w tak wielu zobowiązaniach kredytowych, podmiot zaciągający kredyt musi wykupić ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W przypadku utraty stałego miejsca zatrudnienia, bank otrzymuje środki pieniężne od ubezpieczyciela. Najczęstszą przyczyną wypowiedzenia umowy kredytowej jest brak terminowego spłacania rat kredytowych. W przypadku kredytów zaciąganych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, wypowiedzenie umowy następuje, gdy gwałtownie dany podmiot traci płynność finansową i tym podobne. Każdy rodzaj kredyt jest w pewien sposób zabezpieczony, przy wypowiedzeniu umowy, przedmiot zabezpieczenia przechodzi na własność banku. Przeważnie bank dąży do ugody z kredytobiorcą i stara się znaleźć rozwiązanie pasujące każdej ze stron.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!