Zabezpieczenia w kredytach gotówkowych

Produktem, na którym instytucje bankowe zarabiają najwięcej są bez wątpienia kredyty gotówkowe nazywane także konsumenckimi. Charakteryzują się one prostą procedurą podejmowania decyzji. W większości przypadków decyzja podejmowana jest w ciągu kilkunastu minut. Ostatnio tego rodzaju produkty bankowe zyskały kolejną drogę dystrybucji, a jest nią mianowicie sieć internetowa. W ten sposób można zaciągną kredyt do kilku tysięcy złotych bez potrzeby opuszczania swojego mieszkania. Z tej formy korzysta coraz więcej osób. Nie ulega wątpliwości, że te krótkoterminowe kredyty są najwyżej oprocentowane. Wysokie oprocentowanie wynika z dużego ryzyka, jakie ponosi strona bankowa. Wysokie oprocentowanie to także wynik niskich zabezpieczeń takiego kredytu. Najczęstszymi zabezpieczeniami, jakich wymaga strona bankowa są weksel in blanco, poręczenia osób trzecich, spoza rodziny kredytobiorcy, cesja praw, czy przewłaszczenia. Obecnie większość banków, przy niskich kwotach kredytowych nie wymaga żadnych zabezpieczeń ani poręczeń. Na kredytach gotówkowych banki mogą ustanowić także zastaw rejestrowy, poręczenie wekslowe, wymuszenie wykupienia ubezpieczenia przez kredytobiorcę, czy podpisanie dokumentów wyrażających zgodę na poddanie się procedurze egzekucyjnej przez komornika, w trybie odpowiednich przepisów bankowych. Wniosek kredytowy wysyłamy za pośrednictwem sieci internetowej, albo składamy go w siedzibie banku.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!