Zabezpieczenie docelowe kredytu mieszkaniowego

Kredyty mieszkaniowe czy też zobowiązania określany, jako kredyty hipoteczne lub budowlano -hipoteczne zazwyczaj należą do jednej grupy i określane są jednym terminem. Różnice mogą wynikać z konkretnych zapisów umowy dotyczącej konkretnego przypadku kredytu. Mowa tu o zdefiniowaniu celu kredytowania. Tak czy inaczej w przypadku wszystkich kredytów hipotecznych podstawowym zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego zobowiązania jest hipoteka nieruchomości. Takowa hipoteka nieruchomości, na którą zaciągany jest kredyt określana jest, jako zabezpieczenie docelowe. W przypadku braku spłaty kredytu bank ma prawo zająć nieruchomość w celu odzyskania należnych mu środków finansowych. Zabezpieczenie docelowe jest niezbędne w przypadku każdego typu kredytów mieszkaniowych czy hipotecznych. Jeżeli zaciągamy kredyt na zakup już gotowej nieruchomości mieszkalnej takiej jak mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej czy dom jednorodzinny nie mamy problemu z zabezpieczeniem docelowym. Od razu ustalamy hipotekę naszej nieruchomości, jako takowe zabezpieczenie. Co w przypadku, gdy zaciągamy kredyt na sfinansowanie budowy? W takim wypadku do momentu zakończenia inwestycji i ustanowienia hipoteki banki wymagają zabezpieczeń tymczasowych. Po ustaleniu zabezpieczenia docelowego zabezpieczenia tymczasowe nie są już potrzebne. Jako zabezpieczenia tymczasowe możemy wykorzystać różnego typu rzeczy oraz poręczenia osób trzecich.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!