Zalety kredytów technologicznych

Kredyty technologiczne przyznawane są już od kilku lat przez bank gospodarstwa krajowego. Jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw na dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć o charakterze wspierającym rozwój firmy. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny we wniosku kredytowym ściśle sprecyzować planowane przedsięwzięcie pod takim kątem by nie było wątpliwości, co do ich innowacyjności i wysokiego stopnia zaawansowania technologicznego. Celem kredytów technologicznych jest także wytwarzanie nowocześniejszych i ulepszonych produktów i usług. Nowe technologie nie mogą być stosowane dłużej niż pięć lat. Minusem kredytów technologicznych jest krótki okres kredytowania, który nie jest dłuższe od sześciu lat. Każdy podmiot starający się o uzyskanie z kredytu technologiczny powinien się wykazać pewną częścią wkładu własnego. Dopiero po zakończeniu wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych przedsiębiorcom przysługuje dotacja technologiczna. Po zatwierdzeniu wniosku kredytowego przez bank gospodarstwa krajowego, wspomniana instytucja udziela promesy, że po ukończeniu inwestycji przekaże określoną kwotę na konto osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Tak zwana premia technologiczna może osiągnąć wysokość maksymalnie czterech milionów złotych. Strona państwowa kieruje swoją ofertę wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do określonych najbardziej potrzebujących segmentów rynku.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!