Zdolność kredytowa – najważniejsze kryteria

Jeśli udajemy się do jakiekolwiek banku w celu skorzystania z produktu kredytowego, na pewno jedna z początkowych czynności, jakie podejmie pracownik banku, będzie zbadanie naszej zdolności kredytowej, a więc sprawdzenie, czy nasza sytuacja materialna pozwoli na udzielenie przez bank kredytu bez zbytniego ryzyka, że nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania kredytowego. Generalnie banki stosują taką zasadę, że sprawdzenie sytuacji materialnej kredytobiorcy jest tym dokładniejsze, im wyższa jest kwota udzielonego kredytu – automatycznie więc w sytuacji skorzystania z kredytu hipotecznego kredytobiorca jest sprawdzany w najszerszym zakresie. W sytuacji, kiedy kwota kredytu nie jest zbyt wysoka, kiedy chodzi o kilka tysięcy, bank niekoniecznie żąda nawet zaświadczenia o wysokości zarobków kredytobiorcy, często wystarcza tylko jego wiarygodność potwierdzona dobrą historia kredytowa, która jest zamieszczona w Biurze Informacji Kredytowej. Ważnym kryterium określającym zdolność kredytową, poza oczywiście osiąganymi dochodami danej rodziny, są zobowiązania finansowe, jakie na niej ciążą – chodzi w tym momencie nie tylko o kredyty, które są jeszcze do spłacenia, ale też o wszelkie zobowiązania finansowe typu opłata czynszu, opłata za telefon czy inne podobne kwestie. Istotna jest też ilość osób w danej rodzinie na utrzymaniu kredytobiorcy lub jego małżonki, dopiero to wszystko kształtuje faktyczny obraz możliwości finansowych rodziny.

Hej! Mam na imię Monika i od wielu lat pracuję jako doradca finansowy. Dlatego świadoma jestem tego, iż wielu z Was mogę pomóc z Waszymi problemami. Będę dzieliła się tu z Wami moimi spostrzeżeniami ze świata biznesu.
error: Content is protected !!